signalhaye-farda-117
سیگنالهای فردا امروز شاهد افزایش عرضه و معاملات بسیار احساسی در اکثر نمادهای بازار بودیم که بی ارتباط با افزایش نرخ دلار نیست مطمئنا افزایش نرخ دلار برای...

ثبت نام در بخش سیگنال حرفه ای 

برای ثبت نام اینجا کلیک کنید

سیگنال های مثبت روزانه

برای  22 آذر

تکشا- خدمات کشاورزی ادامه

مداران - داده پردازی ایران ادامه

تایرا - تراکتور سازی ادامه

کروی - توسعه معادن روی

وبصادر - بانک صادرات

 

 

 

فرم ورود

کانال فلکسی afs