آماده-برای-برگشت-بازار
سیگنال بورس : با توجه به بررسیهای صورت گرفته و خبرهای منتشره بازار بزودی تغییر مسیر داده و به مدار رشد برخواهد گشت معامله گرانی که نقد هستند میتوانند از...

ثبت نام در بخش سیگنال حرفه ای 

برای ثبت نام اینجا کلیک کنید

سیگنال های مثبت روزانه

برای 1 ادیبهشت

مداران - داده پردازی ایران ادامه

ونفت - سرمایه گذاری نفت

خودرو  - ایران خودرو ادامه

توریل - توکاریل ادامه

خساپا - سایپا ادامه

وبانک - سرمایه گذاری بانک ملی ادامه

 

 

 

 

 

فرم ورود

کانال فلکسی afs