وضعیت-سکه-چطور-است
سیگنال بورس : نمودار هفتگی و بلند مدت سکه را مشاهده می کنید این نمودار نشان می دهد که سکه روند نزولی خود را 2 ماهی است که شکسته و به نظر می رسد که روند...

ثبت نام در بخش سیگنال حرفه ای 

برای ثبت نام اینجا کلیک کنید

سیگنال های مثبت روزانه

برای   17 تیر

فاذر - آذراب ادامه

مفاخر - فناوری خوارزمی ادامه

وساپا - سرمایه گذاری سایپا ادامه

ولساپا - لیزینگ رایان سایپا ادامه

 

 

فرم ورود

کانال فلکسی afs