وضعیت-سکه-چطور-است
سیگنال بورس : نمودار هفتگی و بلند مدت سکه را مشاهده می کنید این نمودار نشان می دهد که سکه روند نزولی خود را 2 ماهی است که شکسته و به نظر می رسد که روند...

ثبت نام در بخش سیگنال حرفه ای 

برای ثبت نام اینجا کلیک کنید

سیگنال های مثبت روزانه

برای   10 شهریور

مفاخر - فناوری خوارزمی ادامه

ولصنم - لیزینگ صنعت معدن ادامه

ثتران- ادامه

وتوکا - توکا فولاد  ادامه

 تکنو - تکنوتار

 

فرم ورود

کانال فلکسی afs