امروز چه سهمی بخریم

 

نویسنده : aida16955
تاریخ : سه شنبه, 11 تیر 1392
لینک : forums.boursepedia.ir/thread596-5.html

کانال فلکسی afs